Wat betekent nou de Groene vink?

Groene vink

Met de Groene Vink doelen we niet op een bepaald soort groene vogel, maar op een compliment aan softwareleveranciers die nadrukkelijk werken aan de zogenaamde iStandaarden. De Groene Vink wordt uitgedeeld door het Zorginstituut. De Groene Vink geldt overigens niet als een officieel keurmerk of een officiële certificering. Het is meer een een erkenning dat de software voldoet aan de gestelde eisen. De Groene Vink moet een stimulans zijn om dergelijke software te blijven ontwikkelen.

Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de geboden gezondheidszorg

Het Zorginstituut is van mening dat de leveranciers van software die werken aan iStandaarden bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Iedereen is gebaat bij een snel berichtenverkeer middels efficiënte software, van cliënten en patiënten tot zorgaanbieders en gemeenten. De software dringt het aantal fouten in elk geval sterk terug. En daar heeft echt iedereen baat bij.

De iStandaarden worden beheerd en ontwikkeld door de uitgever van de Groene Vink

Wat iStandaarden zijn in het kader tot de uitgifte van de Groene Vink? iStandaarden geven aan welke cliëntinformatie precies in de informatiepakketten opgenomen moet worden en aan welke eisen die informatie dan precies moet voldoen. De iStandaarden worden beheerd en ontwikkeld door de uitgever van de Groene Vink, Zorginstituut Nederland dus. iStandaarden moeten ervoor zorgen dat leveranciers van software er goed hun werk mee kunnen doen.

Zo weet je zeker dat de gegenereerde berichten ook altijd de juiste berichten zijn

Er gelden drie verschillende wetten die elk een iStandaard hebben. Dit zijn de Wlz (iWlz), de Wmo (iWmo) en de Jeugdwet (iJw). Voorts is er nog een regeling met een iStandaard in de vorm van het PGB (iPGB). Als het gaat om de wat grotere releases is het dus voor de softwareleveranciers mogelijk om een Groene Vink te behalen. Is er sprake van een Groene Vink, dan weet je zeker dat de berichten die bepaalde software genereert, ook goede berichten zijn.

Verbetering van de zorg en de ondersteunende zorg

Zowel de kwaliteit van de zorg als voor de ondersteunende zorg wordt met software die is voorzien van een Groene Vink sterk en significant verbeterd. Heb je een Groene Vink, dan ben je in staat om met software te werken die voldoet aan de nieuwste informatiestandaarden. Dan weet je dus dat het goed zit. Juist in de zorg is communicatie erg belangrijk en moet altijd over de juiste informatie beschikt kunnen worden. Goede zaak dus, de Groene Vink. Het houdt iedereen scherp.

 

Meer informatie vindt u bij Fernum Software B.V.