Wat betekent nou de Groene vink?

Groene vink

Met de Groene Vink doelen we niet op een bepaald soort groene vogel, maar op een compliment aan softwareleveranciers die nadrukkelijk werken aan de zogenaamde iStandaarden. De Groene Vink wordt uitgedeeld door het Zorginstituut. De Groene Vink geldt overigens niet als een officieel keurmerk of een officiële certificering. Het is meer een een erkenning dat de software voldoet aan de gestelde eisen. De Groene Vink moet een stimulans zijn om dergelijke software te blijven ontwikkelen.

Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de geboden gezondheidszorg

Het Zorginstituut is van mening dat de leveranciers van software die werken aan iStandaarden bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Iedereen is gebaat bij een snel berichtenverkeer middels efficiënte software, van cliënten en patiënten tot zorgaanbieders en gemeenten. De software dringt het aantal fouten in elk geval sterk terug. En daar heeft echt iedereen baat bij.

De iStandaarden worden beheerd en ontwikkeld door de uitgever van de Groene Vink

Wat iStandaarden zijn in het kader tot de uitgifte van de Groene Vink? iStandaarden geven aan welke cliëntinformatie precies in de informatiepakketten opgenomen moet worden en aan welke eisen die informatie dan precies moet voldoen. De iStandaarden worden beheerd en ontwikkeld door de uitgever van de Groene Vink, Zorginstituut Nederland dus. iStandaarden moeten ervoor zorgen dat leveranciers van software er goed hun werk mee kunnen doen.

Zo weet je zeker dat de gegenereerde berichten ook altijd de juiste berichten zijn

Er gelden drie verschillende wetten die elk een iStandaard hebben. Dit zijn de Wlz (iWlz), de Wmo (iWmo) en de Jeugdwet (iJw). Voorts is er nog een regeling met een iStandaard in de vorm van het PGB (iPGB). Als het gaat om de wat grotere releases is het dus voor de softwareleveranciers mogelijk om een Groene Vink te behalen. Is er sprake van een Groene Vink, dan weet je zeker dat de berichten die bepaalde software genereert, ook goede berichten zijn.

Verbetering van de zorg en de ondersteunende zorg

Zowel de kwaliteit van de zorg als voor de ondersteunende zorg wordt met software die is voorzien van een Groene Vink sterk en significant verbeterd. Heb je een Groene Vink, dan ben je in staat om met software te werken die voldoet aan de nieuwste informatiestandaarden. Dan weet je dus dat het goed zit. Juist in de zorg is communicatie erg belangrijk en moet altijd over de juiste informatie beschikt kunnen worden. Goede zaak dus, de Groene Vink. Het houdt iedereen scherp.

 

Meer informatie vindt u bij Fernum Software B.V.

Webdesign cruciaal of overbodig?

Het webdesign op jouw landingspagina, website of webshop is kort gezegd heel belangrijk. Het is belangrijk voor het aantrekken en behouden van jouw (eventuele) klanten of gasten.

Wat is webdesign?

Webdesign is het maken en vormgeven van websites en webshops die bijna altijd geplaatst worden op het internet. Echter wordt design steeds vaker nog een stukje breder gezien dan alleen het vormgeven van webpagina’s. Design wordt namelijk ook gezien als het afstemmen van de webpagina op de doelgroep, het technisch gereed maken voor de push op het internet en het web ontwikkeling. 

Webdesign

Technische aspecten voor het bedenken van een 

De meest belangrijke aspecten voor het ontwerp van een webdesign is de opmaak, de structuur, de weergave, de vindbaarheid, de werkwijze en de toegankelijkheid. Onder het stukje opmaak verstaan we allemaal hetzelfde, de webpagina moet goed, niet te moeilijk en overzichtelijk zijn. Ook is het van belang dat de webpagina wordt afgestemd op de doelgroep en jouw gewenste imago. De structuur van de webpagina hoort echter ook bij het stukje opmaak. Er moet een duidelijke structuur zitten in de webpagina want (eventuele) klanten en/of gasten moeten snel en makkelijk kunnen vinden of informatie te weten komen waarnaar zij op zoek zijn. De weergave moet ook goed zijn, dit heeft echter ook te maken met de landingspagina want deze moet goed en duidelijk zijn. De vindbaarheid van de webpagina is cruciaal en is echt een stukje apart. De eventuele webbouwer moet hier genoeg aandacht aan besteden. De zoekwoorden op de webpagina moet genoeg zijn, maar niet te veel en daarnaast is het handig als de website of webshop af en toe een beetje vernieuwd wordt. Ook is het verstandig als er SEO op jouw website gericht wordt, dit zorgt voor een optimaal en gewenst Google resultaat. Tot slot de werkwijze en de toegankelijkheid. De werkwijze is belangrijk en moet gestructureerd zijn, dit zorgt voor een goed en mooi resultaat. De toegankelijkheid moet open en hoog zijn, dit betekent dat de webpagina open moet zijn voor iedereen, dit moet ook uitgestraald worden.

Kortom, webdesign is cruciaal om jouw webpagina aantrekkelijk en goed te maken. Zorg er dus voor dat jouw design voor je webpagina goed en professioneel is. Je webpagina moet aansluiten op jouw gewenste imago en daarnaast ideaal zijn voor jouw doelgroep. Zonder een goed doordacht design voor jouw webpagina is jouw website of webshop een stuk slechter en vermindert dit zeer waarschijnlijk de omzet.